Visselblåsare ska få bättre skydd

Det ska bli lättare att anmäla missförhållanden anonymt. FOTO: Pricilla Du Preez/Unsplash

Fler än i dag ska omfattas av skyddet för visselblåsare och det ska bli tydligare hur man gör för att rapportera om missförhållanden på jobbet. En ny lag ska ersätta dagens visselblåsarlag.

Regeringen föreslår en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet. Det ska bli tydligare hur man gör för att visselblåsa och det ska införas särskilda system för att göra det. Det ska bli lagstadgat att kunna rapportera anonymt.

Verksamheter med minst 50 anställda måste införa interna kanaler där det går att slå larm. Myndigheter ska ha funktioner som gör det möjligt att visselblåsa externt.

Inte bara anställda omfattas av det förstärkta skyddet utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, de som ingår i förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare verksamma i bolaget.

Lagen utgår från EU:s visselblåsardirektiv och föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Sedan tidigare gäller efterforskningsförbud för offentliganställda, vilket betyder att det är förbjudet att ta reda på vem som lämnat information till media. Även den nuvarande visselblåsarlagen förbjuder arbetsgivare att bestraffa anställda som larmar om missförhållanden.

//ANN PATMALNIEKS

Du&jobbet har tidigare skrivit om att larma anonymt till Arbetsmiljöverket