Varannan utlandsfödd arbetare står utanför facket

Globaliseringen av arbetslivet är en dubbel process där enkla jobb flyttats till låglöneländer, samtidigt som flyktingar och migranter med behov av dessa jobb flyttar hit. Facken står inför utmaningar, enligt en studie från professor Anders Kjellberg, Lunds universitet.