1 av 3 HR-chefer vet inte vad sjukfrånvaron kostar

En undersökning bland 300 HR-chefer visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad den beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar.
Samtidigt skulle företagen kunna sänka både sjukfrånvaron och kostnader markant genom bättre kunskaper och mer träffsäkra åtgärder.

Den här artikeln är en annons från MedHelp Care