”Tänk på att vi är människor”

NY BOK. Med sin poesi vill Lina Arvidsson höja kassörskans status. Betraktelserna är samlade under flera år och handlar om kunder, koder på varor, maskiner, kvitton och arbetsmiljö. Kunder kan ibland behandla en som att man är mer maskin än människa, säger hon.

Så vill regeringen förändra arbetsrätten

ARBETSRÄTT Regeringen föreslår förändringar av lagen om anställningsskydd i linje med parternas överenskommelse i vintras. Det blir bland annat fler undantag från turordningen. Här är de sju viktigaste punkterna som rör las.

”Här finns arbetskraft!”

DEBATT Bristande fysisk tillgänglighet och okunskap hos arbetsgivare är de bland största hindren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Men det finns lösningar, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.