Skyddsombudens roll splittrar partierna

VAL Bättre arbetsmiljö genom fler anställda inom välfärden. Det är partierna överens om. Flera partier vill se ökade resurser till Arbetsmiljöverket men frågan om de regionala skyddsombudens roll splittrar. Det framgår i Du& jobbets valenkät.

Debatt: Osa-föreskriften kräver annan bevisning

DEBATT Att lagföra brott mot osa-föreskriften kräver resurser och motivation att föra gedigna rättsprocesser. Det går inte att utgå från samma tankesätt som gäller för att beivra brott som har orsakat fysiska skador. Det skriver advokaten Robert Klackenborn.