Utställning om arbete når ny publik

ARBETSLIV Tusentals har nu sett utställningen ”Vi som arbetar med våra kroppar” och intresset är fortsatt stort för projektet som också blivit studiematerial och en mobil utställning för arbetsplatser.
– Det är ovanligt att de som arbetar med sina kroppar tar plats i det offentliga rummet, det har jag velat ändra på, säger Annica Carlsson Bergdahl, utställningsproducent och författare.

Sänk gränsvärdet!

DEBATT Sveriges gränsvärde för kvartsexponering är för högt satt. Anställda utsätts för helt oacceptabla risker och för att förverkliga nollvisionen i arbetsmiljöstrategin bör gränsvärdet skyndsamt ses över. Det skriver Maria Albin och Per Gustavsson, professorer och överläkare, Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Personlighetstest utvecklar inte team

TEST Rätt använt kan test av personlighet bidra till en bättre arbetsmiljö. Men alltför ofta används dessa felaktigt, för att bygga och sätta samman team. – Det kostar inte bara pengar, det är etiskt tveksamt, säger Sofia Sjöberg som är en av författarna till en ny bok om personlighet i arbetslivet.