För fria yrkesval

Det händer i stort sett inget med den sneda könsfördelningen i våra vanligaste yrken – trots 10 år av ansträngningar. Inrotade idéer om kvinnor och män begränsar ungas valfrihet. Ett yrke anses ha jämn fördelning av män och kvinnor när det till högst 60 procent domineras av det ena könet. I de tio vanligaste yrkena är det bara ett, butikssäljare, som klarar kravet.