Tuffare krav på arbetsgivare på gång

Regeringen vill att arbetsgivare ska tvingas sätta in snabbare åtgärder för att förhindra långtidssjukskrivningar. Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog tror att lagförslaget kan skapa rejäl politisk konflikt.

Friskbonus minskar sjukfrånvaro kraftigt

En friskbonus till alla som inte hade några sjukdagar ledde till en halvering av sjukfrånvaron bland äldrevårdspersonal.

Det är anställda inom äldrevården i Billunds kommun i Danmark, som fått erbjudandet om en extra bonus på 4 000 kronor.