De sysselsatta ökar inte, men fler har fasta jobb

De fasta anställningarna blir fler och de tidsbegränsade minskar, visar nya uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökning i juni. Andelen sysselsatta minskar och de arbetslösas antal ökar. Inom bl a vård finns goda jobbchanser. I juni 2019 uppgick antalet anställda i Sverige…

De som stannar i yrket blir äldre

De som finns kvar i sitt yrke mellan 48 och 58 år har i snitt större chans att få fylla 80 år än de som bytt under perioden. Detta gäller särskilt LO-anställda, enligt en ny SCB-undersökning. Men i drygt var fjärde yrke blir ”bytarna” äldre, t ex utbildare.

Få kvinnor i toppen

Få kvinnor har chefsjobb. Allra minst andel kvinnor är det i de absoluta toppjobben: verkställande direktörer och verkschefer, där bara 13 procent är kvinnor.