Talman i oroliga tider

BONUSLÄSNING Hösten 2020 intervjuades talman Andreas Norlén i Du&jobbbets printupplaga. På frågan om hur riksdagen är som arbetsplats sade han ”Komplex.” Och: ”Det är inte alltid så lättstyrt”. Fortfarande läsvärt – nu även här på webben.

Ingen lag mot mobbning planeras

Det är inte aktuellt med någon ny utredning om en lag mot mobbning i arbetslivet. Regeringen vill avvakta den föreskrift om psykosociala frågor som Arbetsmiljöverket arbetar med.