Överdrifter om sjuktalen

Den stigande sjukfrånvaron oroar politiker och debattörer. Men granskning av statistiken som Du&jobbet har gjort visar att sjuktalen och ohälsotalen fortfarande är historiskt låga. Den ökning av sjuktalen som vi ändå ser är kopplad till vissa yrken och vissa arbetsplatser.

Satsa på nya metoder för rehab

I dagsläget har vi både ett ovanligt lågt antal sjukskrivna och lågt nybeviljande av sjukersättning. Vi bör ta tillfället i akt och utveckla metoder för rehab och återgång i arbete och motverka psykisk ohälsa.

Rättvisa viktigt för folkhälsan

En politik som innebär att arbetslösheten tillåts öka är dödlig. Det sa den välkände forskaren sir Michael Marmot: professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College London, när han talade på Forte Talks – en konferens där forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd diskuterade klyftorna i Sverige.