Företagshälsan missar målet

Företagshälsovården är inriktad på insatser för individen och jobbar inte förebyggande för att minska arbetsmiljöproblem. Det framgår av en studie om hur företagshälsan används i offentliga sektorn.