Självcensur kan göra dig sjuk

Vågar man inte tala öppet om missförhållanden på jobbet kan det få negativa följder. Det kan leda till stress och i sista hand utbrändhet och uppgivenhet bland personer som inte törs yttra sig.