Hon förklarar kvinnors sämre löner

PORTRÄTT Varför är arbetslivet så könsuppdelat? Historikern Yvonne Hirdman har ägnat sig åt frågan under ett långt forskarliv. Hon menar att svaren finns att söka i en ordning där mannen alltid setts som normen, men att den ordningen nu börjat luckras upp.

Säga ifrån gynnar mest mäns karriär

Mönstren mellan könen går igen även på chefsnivå. Kvinnor har sämre arbetsmiljö än sina manliga kollegor. När det gäller att få högre lön belönas män som vågar säga ifrån i högre utsträckning än kvinnor.