Deltid räcker inte

Den som är utan heltidsjobb har ofta svårt att få pengarna att räcka och följderna sträcker sig in i framtiden: pensionen blir lägre och livet osäkrare. Därför har den så kallade hyvlingsdomen väckt uppseende. Deltidsjobb är framför allt en kvinnofråga….