Redan dålig arbetsmiljö blev sämre under pandemi

DISTANS De som redan var nöjda med sitt arbetsliv före pandemin fick det bättre när de kunde arbeta hemifrån. Men de med redan problematiska arbetsförhållanden fick det sämre. Det visar en ny kunskapsöversikt av arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet vid distansarbete.

5 risker med hemarbete

DISTANS Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, har gjort en kartläggning av hemarbete under pandemin. Här är de fem viktigaste riskerna att hålla koll på.

Lagom på distans är bäst

RIKTLINJER Ställ krav på medarbetarna att också jobba på kontoret – för deras eget bästa. Det råder forskaren Leif Denti. Nu är det hög tid att skriva en policy för hybridarbete. Så utformar ni riktlinjerna på bästa sätt.