Inflytande räcker inte när kraven är för stora

För mycket att göra och för högt arbetstempo kan inte helt och hållet kompenseras med kontroll över arbetsuppgifterna och socialt stöd, visar en ny studie om utmattningssyndrom. Att se över mängden arbetsuppgifter eller tempot är viktigast för att stoppa risken för utbrändhet.

Skiftjobb sänker hjärnans förmåga

Skiftjobb påverkar hjärnans förmåga att lösa olika tester. Det tar fem år av vanligt dagjobb innan hjärnan återhämtar sig, enligt en ny studie. Det är forskare vid Uppsala universitet och Malmö högskola som undersökt om det finns ett samband mellan…

Självcensur kan göra dig sjuk

Vågar man inte tala öppet om missförhållanden på jobbet kan det få negativa följder. Det kan leda till stress och i sista hand utbrändhet och uppgivenhet bland personer som inte törs yttra sig.