Alla ska inte röra sig mer

VÄLMÅENDE Sitt mindre och rör på dig mer är experternas samstämmiga råd när det gäller fysisk rörelse. Men detta ifrågasätts nu av forskare som vill ta fram rekommendationer för träning anpassat till olika yrken.