HD prövar inte Krokom-fallet

Den friande domen mot två före detta chefer i Krokoms kommun står fast. Det står klart sedan Högsta domstolen (HD) inte beviljar prövningstillstånd för fallet där en socialsekreterare tog sitt liv efter att ha känt sig mobbad