Barn i buller bråkar mer

Bullriga arbetsmiljöer kan också gå ut över relationerna. En studie från danska skolor visar att det sociala klimatet påverkas negativt av dåliga ljudförhållanden.