Kritiserat förslag om föreskrifter ändras

FÖRESKRIFTER Efter omfattande kritik från parterna har Arbetsmiljöverket nu justerat sitt förslag till ny regelstruktur. En ny remiss skickas ut och tidsplanen förlängs. Systematiskt arbetsmiljöarbete får åter en egen föreskrift.