Dödsolyckor på jobbet ska utredas

De senaste åren har antalet dödolyckor på arbetsplatser blivit fler. Nu ska Arbetsmiljöverket utreda varför. Det har de senaste åren blivit farligare att arbeta. 2016 dog 45 personer i arbetsplatsolyckor. 2016 förolyckades 55 personer och 2018 dog 58 personer. Hittills…

Unga män anmäler flest jobbolyckor

Antalet arbetssjukdomar minskade med 12 procent förra året, medan arbetsolyckorna låg stilla. Störst risk för att skadas i jobbolyckor har unga män – medan flest kvinnor drabbas av arbetssjukdomar. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.

Jobbstress väntas skörda flest liv

Tusentals personer dör varje år i förtid till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Men medan dödsfall som beror på buller, passiv rökning och asbest minskar, ökar dödsfallen som kan kopplas till stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Så påverkas vi av dagsljus på kontoret

Sitter du nära ett fönster på jobbet? Det kan påverka hur du mår, eftersom du både får utsikt och tillgång till dagsljus. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket, som håller på att uppdatera arbetsmiljöreglerna om dagsljus.