Debatt: Osa-föreskriften kräver annan bevisning

DEBATT Att lagföra brott mot osa-föreskriften kräver resurser och motivation att föra gedigna rättsprocesser. Det går inte att utgå från samma tankesätt som gäller för att beivra brott som har orsakat fysiska skador. Det skriver advokaten Robert Klackenborn.

Hovrätten slår fast domen mot Nordkalk

Nordkalks platschef gjorde sig skyldig till grovt arbetsmiljöbrott i samband med olyckorna 2011 då en arbetare omkom och tre andra skadades. Nordkalk ska dessutom betala företagsbot på tre miljoner kronor. Det har nu Hovrätten för Övre Norrland beslutat. Därmed fastställs tingsrättens dom.

HD prövar inte Krokom-fallet

Den friande domen mot två före detta chefer i Krokoms kommun står fast. Det står klart sedan Högsta domstolen (HD) inte beviljar prövningstillstånd för fallet där en socialsekreterare tog sitt liv efter att ha känt sig mobbad