Få kvinnor i toppen

Få kvinnor har chefsjobb. Allra minst andel kvinnor är det i de absoluta toppjobben: verkställande direktörer och verkschefer, där bara 13 procent är kvinnor.

Friskbonus minskar sjukfrånvaro kraftigt

En friskbonus till alla som inte hade några sjukdagar ledde till en halvering av sjukfrånvaron bland äldrevårdspersonal.

Det är anställda inom äldrevården i Billunds kommun i Danmark, som fått erbjudandet om en extra bonus på 4 000 kronor.