Las-förhandlingarna lyckades inte gå i mål

Arbetsrätten skapar tryck på regeringen från flera håll.

Parterna misslyckades att komma överens om anställningsskyddet. Nu har bollen hamnat på regeringens bord.

Nej, det gick inte. Natten mot torsdagen stod det klart att LO, PTK och Svenskt Näringsliv hade misslyckats att komma fram till ett avtal om förändringar av anställningsskyddet.

Det står ännu inte klart exakt vilka punkter som utgjorde de största stötestenarna. Men det är känt att Svenskt Näringslivs krav på justeringar i begreppet saklig grund för uppsägning gjorde förhandlingarna svåra. Flera LO-förbund – däribland Pappers och stora Kommunal – klargjorde redan från början att de inte skulle gå med på några förändringar i det avseendet.

Man kan anta att det suckats djupt på regeringskansliet i dag. Det man nu har att förhålla sig till är utredaren Gudmund Toijers förslag om bl a fler undantag i turordningen för alla företag. Januariöverenskommelsen är tydlig: om parterna inte kommer överens ska utredningens förslag genomföras. Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har kritiserat utredningsförslagen för att ha en kraftig slagsida till arbetsgivarsidans fördel.

Samarbetspartierna L och C har gjort klart att de vill se utredningens förslag genomförda. Vänsterpartiet har deklarerat att de i ett sådant fall tänker väcka misstroendeförklaring mot regeringen. M, KD och SD har sagt att de tänker stödja ett misstroende, vilket i så fall får majoritet i riksdagen.

//JONAS FOGELQVIST