”Chefer, var konstruktiva vid 6:6a-anmälningar!”

Ledarskapsutbildningar borde innehålla en del skyddsombudsrätt, menar forskaren Maria Steinberg i artikeln.

Många chefer är rädda för 6:6a-anmälningar. De tror att arbetsplatsen ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Men det är bara sista akten. Var konstruktiv, uppmanar Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt på Örebro universitet. Här är hennes råd.

Skyddsombud har enligt arbetsmiljölagen rätt att begära att arbetsgivaren förbättrar något på jobbet. Det kallas för 6:6a-anmälan och är skyddsombudens vanligaste verktyg när de ser brister.

– En 6:6a-anmälan börjar egentligen redan när skyddsombudet uppmanar arbetsgivaren att göra något åt t ex kvav luft, retsam stämning eller brist på skyddskläder. Det behöver inte gälla något jätteallvarligt, säger Maria Steinberg.

Som chef ska du då börja med att lyssna, råder hon.

– Ta skyddsombudets påpekande på allvar. Försök lösa frågan i samförstånd. Om du håller med om läget och vidtar åtgärder är frågan löst.

Ibland händer inget, kanske för att chefen inte känner till skyddsombudets rätt att begära förbättringar, glömmer bort det hela, eller inte tycker saken är värd att ta på allvar.

Maria Steinberg.

Skyddsombudet kan då göra en helst skriftlig 6:6a-anmälan. Den brukar innehålla en kort bakgrund och en begäran om åtgärder, eller att något ska undersökas och riskbedömas.

– Bekräfta att du tagit emot meddelandet och lämna besked inom en vecka- tio dagar hur du ser på situationen. Sätt dig in i frågan.

Se anmälan som en hjälp att uppmärksamma brister som både kan skada människor och arbetsplats, uppmanar hon.

– Skyddsombuden är vakthundar mot faror. De säger hit, men inte längre. De är till hjälp för verksamheten.

Om skyddsombudet är nöjd med svaret på 6:6a-anmälan, är frågan löst.

Om inte, eller om chefen glömmer att svara, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket, som får ta ställning. Det sker ofta genom att verket kommer på en inspektion.

Den kan i slutändan leda till ett föreläggande – arbetsgivaren måste göra något, eller ett förbud – arbetsgivaren måste sluta med något. Alternativt varken föreläggande eller förbud. Både huvudskyddsombud och arbetsgivare kan överklaga beslutet.

– Det som också händer är att anmälan nu blir offentlig.

Rätten att begära åtgärder enligt dagens 6:6a har funnits i Sverige sedan 1931 och regleras också genom EU:s arbetsplatsdirektiv, påpekar Maria Steinberg.

– Det är alltså inte bara ett svenskt påfund. Det vore väldigt bra om ledarskapsutbildningar innehöll en timmes undervisning om skyddsombudsrätt så att fler chefer lärde sig spelreglerna. Det de brukar känna till är mbl (medbestämmandelagen), men arbetsmiljölagstiftningen är mycket starkare. Samhället vill inte ha skador i arbetslivet.

//EVA BERLIN

Läs också artikeln ”Chefer kan komma i kläm vid 6:6-anmälningar”