Unga vill veta mer om arbetsmiljö

Gymnasieungdomar vill ha mer kunskaper om arbetsmiljö. I synnerhet elever på högskoleförberedande program känner sig dåligt förberedda inför arbetslivet. Det visar en uppsats från Mittuniversitetet.

Yrkeselever har mest kunskaper om arbetslivet. FOTO: Colourbox.

Övergången mellan gymnasiet och yrkeslivet kan vara en svår tid för många. Unga löper också större risk att råka ut för arbetsolyckor. Ändå har tidigare forskning visat på ett lågt intresse för arbetsmiljö bland skolelever.

Men Maria Guldbrandssons uppsats ”Att förbereda sig för framtiden liksom” visar att elever vill ha mer undervisning om arbetsliv och arbetsmiljö.

I uppsatsen undersöker hon hur pass väl förberedda unga känner sig inför sitt kommande arbetsliv. Ungdomar intervjuades i fokusgrupper. De som gick yrkesförberedande program kände sig som regel bättre förberedda än de som gick högskoleförberedande program. Yrkeseleverna hade kunskaper om arbetsmiljö och arbetsliv genom både undervisning och praktik.

Maria Guldbrandsson.

Hon anade att det skulle finnas en sådan skillnad eftersom arbetsmiljöfrågor inte är inskrivna i de högskoleförberedande programmens examensmål.
– Men eleverna där ville också göra praktik och få förbereda sig inför arbetslivet.

De kände sig osäkra och visste inte vart de skulle vända sig om det blev problem på arbetsplatsen. De efterlyste även kunskap om hur man söker jobb.
– Det är ju många som inte går direkt till högre studier utan jobbar ett tag för att komma på vad de vill göra, säger Maria Guldbrandsson.

Eleverna i studien hade erfarenhet från arbetslivet genom sommarjobb eller deltidsjobb. De hade då upplevt att stöd från kollegor och chefer var mycket viktigt. Utan möjlighet att prata med chefen om vad som fungerade eller inte kände de sig otrygga.

De som gick högskoleförberedande program menade att undervisning om arbetslivet och praktik skulle ha förberett dem bättre inför framtiden och motiverat dem att studera. Det hade också gjort det lättare att bli självständig, utan att söka så mycket stöd från föräldrarna.

Maria Guldbrandsson föreslår att generell arbetsmiljökunskap införs som en obligatorisk kurs för alla gymnasieelever. Hon tycker att det vore bra om elever på alla program fick möjlighet till praktik, eftersom eleverna lättare tar till sig kunskap om arbetsmiljö om de samtidigt får tillämpa den praktiskt.

//ANN PATMALNIEKS

OM UPPSATSEN Maria Guldbrandsson var inför uppsatsskrivandet i kontakt med Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, för att få uppslag till något som det saknades forskning kring. Hon är själv lärare på högstadiet och mellanstadiet.  Uppsatsen skrevs under utbildningen Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, Mittuniversitetet. Läs mer här