Tilltron till ökad jämställdhet minskar

Tilltron till ökad jämställdhet minskar

Vi tror mindre på ett jämställt arbetsliv idag än för tio år sedan. Bara var tredje kvinna räknar med att kvinnor och män har lika lön om 15 år.

Enligt en ny rapport så tror 45 procent att kvinnor och män om 15 år kommer att få lika mycket betalt för samma arbete. När frågan ställdes i en liknande undersökning 2008 var det 48 procent som trodde på jämställda löner.

Kvinnor är mest pessimistiska. Bara 32 procent tror på lika lön år 2030. Bland männen är det 58 procent och bland unga män – och kvinnor – i åldern 18-29 år är det 61 procent som tror på jämställda löner om 15 år.

Ungefär hälften, 45 procent, tror att det är självklart att män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten år 2030. (Den frågan ställdes inte för tio år sedan).

Arbetslivet väntas bli tuffare. Fler befarar att utbrändhet kommer att vara vanligare, 59 procent idag, jämfört med 54 procent vid undersökningen för tio år sedan. Mer än var tredje, 37 procent, tror att det kommer att bli svårare att kombinera karriär och familjeliv i framtiden, jämfört med 34 procent år 2008.

Resultatet bygger på uppgifter i Manpower Work Life, en arbetslivspanel där 4 266 personer deltar.