Tillhör du ett lyckligt undantag?

Tillhör du ett lyckligt undantag?

Högre lön behöver inte alltid innebära att du blir lyckligare. Det visar en ny undersökning.

Sambandet mellan lycka och lön har undersökts av ett brittiskt rekryteringsföretag. En lång rad yrken i olika branscher har studerats.

Enligt studien är kopplingen inte så stark som man kanske trott. Inte oväntat känner sig högavlönade i allmänhet mer nöjda än lågavlönade. Men det finns en del lyckliga undantag.

Ett är hälsoinstruktörerna som är lyckligare än exempelvis advokater – trots att de senare tjänar sju gånger så mycket.

Tandsköterskor är lyckligare än de betydligt mer välavlönade tandläkarna.

Präster är också mer tillfreds än många andra yrken där man tjänar mycket mer.

En vd tjänar tio gånger mer än en frisör, men är inte tio gånger lyckligare.

När det gäller sektorer i arbetslivet är kyrkan den allra lyckligaste. Följt av sekreterare, utbildning, jordbruk, administration och hälsovård.

Det allra lyckligaste yrket – åtminstone i England – är kyrkoherde. Pubägarna är de olyckligaste.