Svårare avancera för äldre

Svårare avancera för äldre

Risken att bli diskriminerad på arbetsmarknaden har ökat. Det tycker allt fler chefer.

Enligt en undersökning bland 400 chefer i privat och offentlig sektor är det betydligt fler idag än för två år sedan som anger att ålder, funktionsnedsättning, könsuttryck eller etnicitet innebär risk för diskriminering.

Största risken för diskriminering vid rekrytering är funktionsnedsättning följt av ålder. 2013 ansåg 49 procent att funktionsnedsättning inte innebar ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen. I år är det bara 30 procent. Ålder var inget hinder tyckte 56 procent för två år sedan, i år är det bara 32 procent som säger detta.

Det största hindret i arbete med mångfald, enligt en fjärdedel av cheferna, är bristande intresse från ledningen. För två år sedan var det bara 3 procent som ansåg detta.

Minst risk för diskriminering utgjorde kön tätt följt av sexuell läggning, enligt de tillfrågade cheferna.

Undersökningen har gjorts av TNS Sifo på uppdrag av Proffice och publiceras för tredje gången.