Så lönsam är bättre arbetsmiljö

Så lönsam är bättre arbetsmiljöEkonomiska investeringar i arbetsmiljö och hälsa lönar sig för företagen. Varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka.

Det visar en omfattande studie bland 337 granskade företag och organisationer i 19 länder. Forskare har uppmanat arbetsmiljöansvariga i de olika verksamheterna att bedöma utgifter och intäkter i samband med att man investerade i arbetsmiljöåtgärder.

Deras svar visar att bättre arbetsmiljö minskar olycksrisker och tillbud samt ökar personalens engagemang och medvetenhet om riskerna. Dessutom förbättras företagens image och antalet produktionsstopp och avvikelser minskar. Allt är fördelar som kommer företaget till nytta.

Enligt rapporten så får företagen tillbaka mer än dubbelt så mycket (2, 2 gånger om) på att investera i arbetsmiljö. Kostnader fördelat per anställd och år har bedömts till 1 200 euro. De ökade inkomsterna och de minskade utgifterna till följd av arbetsmiljösatsningarna till 2 645 euro per år och anställd.

Undersökningen är gjord av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association). Preliminära resultat redovisades för ett par år sedan. Det är nu bekräftat i denna slutrapport, som bygger på uppgifter från en större grupp företag i ännu fler länder. Talet 2,2 är ett genomsnitt, betonar ISSA. Dessutom bygger studien enbart på företag som var intresserade av projektet i förväg och hade erfarenhet av arbetsmiljöarbete.