Provisionslön stressar taxiförare

Provisionslön stressar taxiförare

Långa arbetsdagar, osäkra löner, hot och våld – det präglar arbetsmiljön i taxibranschen, enligt en ny rapport. 

Det är fackförbundet Transport som undersökt taxichaufförers arbetsvillkor. Mer än 1 000 förare i hela landet har fått svara på frågor.

Undersökningen visar bl a att var tredje taxichaufför har blivit utsatt för hot om våld. Drygt var tionde, 12 procent, säger att de utsatts för våld.

En tredjedel arbetar 200 timmar eller mer varje månad. Den genomsnittliga arbetstiden för en taxiförare är 190 timmar i månaden

Mer än hälften av förarna (56 procent) får bara betalt i form av provisionsbaserad lön. En förare som är avlönad med procentlön får en viss procent av det inkörda beloppet. Ackordet ligger vanligtvis mellan 35-40 procent. Ju mer föraren kör in desto bättre förtjänst.

Det leder till långa arbetspass och hög stress då de endast får lön när de har en kund i bilen. Ökad stress ökar också risken för försämrat trafikbeteende, enligt Transport.

– Läget i branschen är akut, nu krävs det politiska beslut för att skapa ordning i kaoset, kommenterar Mattias Schulstad, utredare på Transport.

Den fackliga anslutningen är låg. 52 procent säger att de är medlemmar i facket. Transport menar att det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om förarnas arbetsmiljö och arbetssituation. Men även förarna har ett ansvar att organisera sig bättre och ställa krav på sina arbetsgivare, anser Transport.