Pensionärer som jobbar mår bättre

Fortsätt jobba efter pensionen om du vill hålla dig frisk. En ny studie visar att de som fortsätter arbeta, tillfälligt eller på deltid, mår bättre än de som slutar helt.

I undersökningen har forskare från USA följt knappt 12 200 personer under en sexårsperiod. Deltagarna var 51-61 år när studien började. Forskarna har studerat deras hälsa, ekonomi och anställningshistorik och om de arbetade eller var pensionärer. De har också undersökt om de led av olika diagnostiserade sjukdomar, som diabetes, cancer, hjärtsjukdomar m m.
Det visade sig att pensionärer som fortsatt att jobba hade mindre besvär och sjukdomar än de som hade slutat helt.

När det gällde den psykiska hälsan så mådde personer som jobbade vidare inom sin gamla bransch bättre än de som slutade arbeta efter pensionen.
De som fortsatte och tog ett deltidsjobb i en annan bransch mådde sämre rent psykiskt. Förmodligen eftersom de kände stressen av ett nytt jobb i en ny arbetsmiljö.

Rönen har publicerats i forskningstidskriften Journal of Occupational Health Psychology.