Ovanligt åtal mot politiker för elevs olycka

En politiker och en hög kommunal tjänsteman i Vimmerby åtalas för arbetsmiljöbrott. Åklagaren anser att de har ansvaret för en olycka när en elev skadade sig under sin arbetsplatspraktik.

Kammaråklagare har beslutat väcka åtal mot ordföranden i barn- och ungdomsnämnden Krister Torenfält och förvaltningschefen Sten-Olof Svensson. Enligt åklagaren är de som arbetsgivare ansvariga för att en 16-årig gymnasieelev skadade sig.
Olyckan inträffade i 2008. Eleven gick på båtbyggarskolan i Storebro, som är en del av gymnasieskolan i Vimmerby, men gjorde vid olyckstillfället sin praktik på ett snickeri i Kalmar.
Vid olyckan skadade eleven båda händerna efter att ha fastnat i en bandputsmaskin. Han skadade sig så svårt att han fick avbryta sin utbildning till båtbyggare.

Arbetsmiljöverkets distrikt i Växjö upptäckte vid sin granskning av maskinen saknade skydd. Det fanns heller inga rutiner för introduktion och handledning av ungdomar eller för att kontrollera säkerheten.
Arbetsmiljöverket åtalsanmälde olyckan, eftersom man ville att åklagaren skulle pröva vilket ansvar en skola har för elever under praktiken.
Enligt åklagaren är det arbetsgivarens sak att se till att de maskiner som finns på praktikplatsen är godkända och att de finns rutiner för att förebygga olyckor. Det är där som politikern och tjänstemannen brustit, anser åklagaren.
Att politiker åtalas för arbetsmiljöbrott är ovanligt.
Läs mer.