Ökande stress ett europeiskt problem

Ökande stress ett europeiskt problemTvå av tre arbetsgivare i EU-länderna gör inte tillräckligt för att minska stressen för personalen.

Det framgår av en omfattande kampanj som genomförts i Europa förra året, under ledning av Arbetsmiljöverket i Sverige. Totalt genomfördes omkring 13 000 inspektioner på cirka 10 000 arbetsplatser. De flesta fanns inom vård och omsorg, servicesektorn och transportbranschen.

Inspektionerna visar att 66 procent av arbetsplatserna behövde göra något för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. De vanligaste kraven handlade om hög arbetsbörda, stress, hot och våld.

Hälften av arbetsgivarna hade inte gjort en psykosocial riskbedömning, det vill säga inte i förväg bedömt vilka risker som fanns på arbetsplatsen och försökt åtgärda dem.

Stressen i arbetslivet är ett stort europeiskt problem – en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar som kostar stora summor. För tio år sedan beräknade de ekonomiska förlusterna av stressen på jobbet i de tidigare 15 EU-länderna uppgå till 20 000 miljoner euro.

Rapporten presenteras i Dublin på ett möte med EU:s yrkesinspektörskommitté (SLIC).