Ny delegation ska stoppa arbetslivskriminalitet

Den nya delegationen mot arbetslivskriminalitet ska arbeta branschövergripande. FOTO: Colourbox

I höst ska en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet inrättas. Syftet är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och ökad kunskap om hur arbetslivskriminaliteten ska bekämpas.

En stor del av arbetet för att motverka arbetslivskriminalitet görs inom ramen för en viss bransch inom arbetslivet, eller med utgångspunkt i någon eller flera myndigheters arbete. En nationell delegation kan enligt regeringen skapa ett sammanhang där analys och erfarenhetsutbyte kan ske branschövergripande och oberoende av myndigheters olika ansvarsområden.

– Kriminella aktörer uppvisar en hög kunskap om gällande regelverk och kombinerar regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte av central betydelse som grund för samhällets insatser för att stoppa dem, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i mejl till Du&jobbet.

Delegationen beskrivs av regeringen som en ambitionshöjning i arbetet mot arbetslivskriminalitet och ska ske utöver de insatser som redan görs.

– Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Delegationen kommer att bestå av ledamöter med erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Arbetsmarknadens parter kommer även att bjudas in att medverka till delegationens arbete.

//ELSA FRIZELL