Mindre än hälften vet vem som är skyddsombud

Mindre än hälften vet vem som är skyddsombud

Inte ens hälften vet vem som är skyddsombud på arbetsplatsen. Och lika få känner till vilka rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller.

Det är dåligt med kunskapen om och medvetenheten kring säkerhetsregler på jobbet. Endast 44 procent vet exempelvis vem som är skyddsombud och varannan vet inte vilka rutiner och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Bara en av tre arbetsplatser går regelbundet igenom säkerheten. Samtidigt har mer än var tredje skadat sig på jobbet – män oftare än kvinnor.

Bara varannan vet var brandsläckaren finns och tre av tio vet inte var nödutgångarna finns på arbetsplatsen. En tredjedel känner inte till hur de ska utföra hjärt- och lungräddning om någon kollega får hjärtbesvär.

Det framgår av undersökningen Säkerhetsbarometern, som Sifo gjort på uppdrag av Skanska. Företaget anordnar årligen Skanska Safety Week, som syftar till att minska antalet arbetsplatsolyckor och öka säkerhetsmedvetandet.

– Det är oroväckande att så få känner till eller har kunskap om grundläggande säkerhetsåtgärder. Att regelbundet göra riskanalyser och se över säkerheten är något som alla branscher bör göra för att främja en tryggare arbetsmiljö, säger Mats Nyström, arbetsmiljödirektör på Skanska Sverige.