Larmande undersköterska fick förflyttas

Det var rätt att omplacera undersköterskan Peter Magnusson, som larmade om rasism bland anställda på en sjukhusavdelning. Det slår Arbetsdomstolen fast.

Undersköterskan Peter Magnusson blev riksbekant när han i media slog larm om rasististiska attityder på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus. Han fick också pris som årets visselpipa (efter engelskans whistleblower) 2010, som en person som avslöjar oegentligheter.

Hans uttalanden fick konsekvenser. Det ledde till motsättningar på avdelningen och arbetsgivaren omplacerade honom, mot hans vilja, till en annan avdelning på sjukhuset. Facket, Kommunal, ansåg att förflyttningen var felaktig och drev fallet till Arbetsdomstolen.

AD konstaterar i sin dom att Peter Magnusson genom sina uttalanden i media utnyttjat sin grundlagssskyddade yttrandefrihet. Men arbetsgivaren har rätt att vidta åtgärder, som t ex en omplacering, om yttrandena leder till samarbetssvårigheter.

AD menar att intensivvård är en en högriskmiljö. Patienterna befinner sig i en mycket utsatt situation. Slitningarna inom en personalgrupp på en sådan avdelning får större konsekvenser. Samarbetsproblem kan påverka säkerheten.

Flera anställda på avdelningen kände inget förtroende för Peter Magnusson. Det fanns inget stöd för att flytta någon annan i personalen. Därför hade arbetsgivaren starka skäl att omplacera honom. AD tycker inte att omplaceringen är ett straff för hans uttalande i media.

(AD, dom nr 15/11)