Komplexa jobb minskar risk för Alzheimer

Komplexa jobb minskar risk för Alzheimer

Att ha chefsuppdrag eller ett stimulerande arbete som ställer intellektuella krav halverar risken att drabbas av Alzheimer. Det framgår av en ny kunskapsöversikt.

Hur arbetsmiljön ser ut har betydelse för risken att drabbas av demenssjukdomen Alzheimer, enligt en sammanställning av publicerad forskning på området. Risken minskar i proportion till hur mycket hjärnan används under livet.

Personer med hög utbildning, de som har ett ett komplext arbete, framför allt arbetar med människor eller har arbetsledande uppgifter löper en halverad risk att drabbas av Alzheimer.

Negativa faktorer som ökar risken är exponering för kemikalier och elektromagnetiska fält.

Det visar den kunskapssammanställning som genomförts av forskarna Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin.

– För att minska risken för Alzheimer skulle den optimala arbetsplatsen minimera exponering för kemikalier och starka elektromagnetiska fält samt innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till intellektuellt arbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson vid Örebro universitet.

Förhållanden utanför arbetslivet som påverkar är bl a rökning, som innebär en betydande riskökning för sjukdomen, medan fysisk aktivitet ger ett visst skydd mot Alzheimer.