Här är årets bästa arbetsgivare

Pristagarna från vänster: Henrik Fontin (Jernhusen), Carolina Wikström (Sveriges Radio), Ann Holmgren (Sveriges Radio), Lars-Erik Magnusson (Peab AO Bygg Stab Centralt), Leif Callenholm (Vinnova), Karolina Lirón Källåker (Vinnova)
Fotograf: Elin Ekström

Jernhusen tilldelas utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, Sveriges Radio utses till Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Bäst hälsoindex har Vinnova och en intern enhet inom Peab: Affärsområde Bygg Stab Centralt.

Det är Nyckeltalsinstitutet som utsett de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivarna i Sverige. Utnämningarna baseras på statistik från 2018 och har genererats från en databas med information om över 700 000 medarbetares arbetsvillkor, från 330 företag och organisationer.

– Vi har hållit på med detta sedan 1996 och kan slå fast att det går åt rätt håll med arbetslivet i Sverige. För några år sedan var det en svacka när sjuktalen gick åt fel håll, men utvecklingen har vänt nu, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

De allra viktigaste faktorerna för att bra arbetsliv är små arbetsgrupper, är hennes slutsats. Stora arbetsgrupper har bl a högre sjuktal.

Jämställdheten går också framåt i arbetslivet.

– I genomsnitt är varannan chef kvinna när vi kartlägger det totala chefskollektivet, och inte bara högsta ledningens chefer. När vi började 1996 var det bara var fjärde. Nu är behovet att borra djupare och se var makten ligger, på vilka positioner kvinnorna finns.

Tina Ekström hoppas att andra företag ska inspireras av vinnarna.

– Vinnova har t ex snabba avstämningar med medarbetarna och har satsat stort på hälsofrämjande åtgärder. Jernhusen har fokuserat mycket på kompetensutveckling och har fått de anställda att vilja stanna kvar i företaget. Sveriges Radio har jobbat långsiktigt med lönekartläggningar och för en jämställd ledning.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras bl a på tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. För Jämställdhetsindex är lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning i fokus. Och Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

//EVA BERLIN