Här är åldern när det går utför på jobbet

Här är åldern när det går utför på jobbet

54 år. Det är den exakta tidpunkt i arbetslivet när karriärmöjligheterna försvinner, avslöjar en ny undersökning.

Studien är gjord i England bland drygt 2 000 anställda över 40 år. De har fått svara på frågor om sina möjligheter att avancera samt om och när de anser att åldern blir ett hinder.

Utifrån enkätsvaren har 54 år identifierats som den ålder när det börjar gå utför. Det är då som de anställda börjar känna sig överflödiga, blir bortvalda vid befordran och inte får chansen till nya arbetsuppgifter.

En del tycker att den utvecklingen t o m börjar redan vid 40-årsåldern.

Hälften säger att de blivit förbisedda på grund av ålder och var fjärde att de kommit till vägs ände vad gäller möjligheter att avancera. Mer än var tredje tror att åldern gör att risken att bli arbetslös ökar och tre av fyra tror att det blir svårt att få nya jobb.

Anställda inom IT- och finanssektorn är mer benägna att känna av åldern och bristen på utveckling.

Brist på självförtroende saknas dock inte helt bland 40-plussarna. Sju av tio tycker att de gör ett bättre jobb än de yngre.

Studien är gjord av Slater & Gordon Lawyers, en advokatfirma som specialiserar sig på mål kring åldersdiskriminering. Enligt företaget har ärendena som rör sådana faktorer ökat stadigt de senaste fem åren.