Handels kräver slutna kontantsystem när rånen ökar

Handels befarar en ökning av antalet butiksrån och vill därför lagstifta om slutna kontantsystem.

Rånen är handelns största arbetsmiljöproblem. Under årets tre första kvartal har 795 rån mot butiker anmälts. Det är 134 fler än under samma period ifjol. Enligt fackförbundet Handels pekar mycket på att 2009 blir värre än 2008, då fler än 1 000 rån anmäldes.
Lars-Anders Häggström, Handels ordförande, konstaterar att det nu begås nästan tre rån mot butiker per dag, vilket han kallar  fullständigt oacceptabelt.

En förklaring till de ökade butiksrånen, enligt Handels, är tillgången på kontanter och att ensamarbete fortfarande förekommer i många butiker.
Handels kräver därför en lag om slutna kontantsystem i butikerna. Det skulle minska rånrisken avsevärt, anser Lars-Anders Häggström.
Slutna kontantsystemen finns redan i många större butiker. De gör att pengarna inte går att komma åt, då de förs in i låsta kassetter direkt när kunden betalar.