Fler kontroller av kriminalitet i arbetslivet

Riskbranscher ska inspekteras. FOTO: Colourbox

De myndighetsgemensamma kontrollerna av kriminalitet i arbetslivet får nu extra resurser. Människohandel, exploatering och ekonomisk brottslighet ska bekämpas.

Regeringen har avsatt permanenta medel för samverkan mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket får 30 miljoner extra per år för att utöka de kontroller som görs på arbetsplatser där man misstänker exploatering av främst utländsk arbetskraft.

Kontrollerna görs gemensamt av flera myndigheter – förutom Arbetsmiljöverket bland andra polisen, Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Syftet är inte minst att upptäcka när personer arbetar svart, till för låga löner och/eller utan arbetstillstånd, då människohandel förekommer samt när ekonomisk brottslighet bedrivs. För Arbetsmiljöverkets del tillkommer att uppdaga brott mot arbetsmiljöregler. De extra medel som nu anslås ska fördelas mellan deltagande myndigheter.

Samarbetet mellan myndigheterna inleddes 2018. Sedan dess har drygt 4 200 kontroller genomförts. Flera riskbranscher har identifierats och dessa kommer att prioriteras i det fortsatta kontrollarbetet. Det handlar om byggverksamhet, städbranschen, restauranger, bilverkstäder, skönhetssalonger och transportverksamhet.

//JONAS FOGELQVIST