DO granskar jämställda löner

Jämställda llönerArbetar arbetsgivarna systematiskt för jämställda löner på sina arbetsplatser? Det ska DO undersöka bland 470 företag.

Undersökningen är en uppföljning av den så kallade Miljongranskningen som dåvarande JämO gjorde för fyra år sedan. Nu ska samma arbetsgivare granskas igen.

För fyra år sedan, när omkring 550 av de största statliga och privata arbetsgivarna i Sverige undersöktes, blev resultatet att 44 procent hittade och åtgärdade osakliga löneskillnader. Det ledde till att lönerna justerades med i genomsnitt 1 1200 kronor i månaden, för cirka 5 200 personer, varav 90 procent var kvinnor

Nu ska DO undersöka om arbetsgivarna fortsatt arbetet med att rätta till oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

– Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbete för jämställda löner. Nu ska vi följa upp och se att det fortfarande fungerar några år efter Miljongranskningen, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner. I planen ska även resultatet av en lönekartläggning redovisas. DOs undersökning beräknas vara klar i slutet av 2013.