Distansarbete mest effektivt för att minska smitta

Distansarbete är mest effektivt, men avstånd och handtvätt är viktigt för dem som inte har den möjligheten. FOTO: Colourbox

COVID God ventilation, användning av skyddsutrustning och distansarbete – tre sätt att minska risken för smitta på arbetsplatsen, enligt en ny kunskapssammanställning från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola.

Forskarna har undersökt olika smittvägar. Kontaktsmitta är när man rör vid ytor eller saker. Droppsmitta är stora droppar som sprids när man pratar eller nyser och sedan träffar någon annans slemhinnor. Luftsmitta innebär att man andas in virus som finns i luften.

Det visade sig att covidvirus främst verkar smitta genom luften när man andas in på kort avstånd. Kontaktsmitta finns, men anses inte vara någon dominerande smittväg. Droppsmitta innehåller mindre mängd virus än små luftburna droppar och måste dessutom landa rätt på personen.

Det mest effektiva sättet att minska smittrisken är distansarbete, konstaterar forskargruppen vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola.

Näst bäst är att minska exponeringen så gott det går, genom att hålla avstånd, tvätta händerna och ha god ventilation.

Munskydd och visir har viss effekt men bör användas tillsammans med andra skyddsåtgärder, sade Jacob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola när han presenterade resultaten på ett webbinarium arrangerat av Afa Försäkring.

Han lyfte också fram vikten av att informera om risker. Det är också bra att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittrisken, till exempel genom att ha flexibla arbetstider eller dela upp i arbetslag för att minska antalet kontakter.

Det finns flera anledningar till att luftvägsvirus är mer smittsamt vintertid. Torr luft och kyla kan minska motståndskraften och immunförsvaret i andningsvägarna. Även D-vitaminbrist kan påverka. Troligen kan den torrare luften också bidra till att luftsmittan ökar.

//ANN PATMALNIEKS

MINSKA SMITTRISKEN

  • Distansarbete där det är möjligt.
  • Handtvätt och handsprit.
  • Håll avstånd.
  • God ventilation.