Chefer bedömer att vården förbättrats trots sämre arbetsmiljö

Varannan chef inom äldreomsorgen tycker att arbetssituationen försämrats det senaste året. Ändå säger sju av tio chefer att kvaliteten är den samma eller till och med bättre.

Uppgifterna kommer från fackförbundet SKTF och bygger på frågor som 585 chefer inom äldreomsorgen besvarat. Två av tre äldreomsorgschefer har tvingats genomföra besparingar under året som gått.Men trots en tuff ekonomisk situation i många kommuner så verkar inte omsorgens kvalitet ha påverkats, enligt vad cheferna säger.
Kvalitetsförbättringarna handlar inte om att det skulle blivit mer personal som arbetar med äldre, tvärtom många har skurit ner. Trots det menar hälften av cheferna att det uppstått mer tid till sociala aktiviteter med de äldre. Var tredje säger att engagemanget från de anhöriga har ökat och att maten blivit bättre.
När det gäller orsaker till att den egna arbetsmiljön försämrats säger cheferna att det bl a beror på nya arbetsuppgifter och mindre administrativt stöd.
Många chefer har också många underställda. Två av tre av de svarande har 30 eller fler underställda. En av tre har 40 eller fler underställda.