Bättre inspektion ska stärka kvinnor

Bättre inspektion ska stärka kvinnorKvinnor svarar för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män måste lämna sina jobb i förtid. Det är bakgrunden till Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag och ett anslag på 20, 5 miljoner kronor för att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Våren 2015 ska uppdraget slutredovisas.

Inom projektet ska Arbetsmiljöverket genomföra flera stora nationella tillsynsinsatser. Verket ska samla och sprida kunskap om hur belastningsskador kan förebyggas. Arbetsmiljöverket vill också förbättra sin egen inspektion, för att på ett tidigare stadium kunna upptäcka sådana skador. Belastningsskador i leder och muskler ligger bakom hela 44 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar och är den främsta orsaken till sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet.

– Vi vill bidra till att vända denna utveckling. En bra arbetsmiljö ger inte bara bättre hälsa och högre inkomster för kvinnor. Det stärker välfärden i samhället. Fler kommer att vilja och orka arbeta högre upp i åldrarna, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö satsning leds av avdelningschef Boel Callermo.