Även experter har tråkigt

Även experter har tråkigt

Uttråkade på jobbet blir inte bara de med ett enformigt arbete. Även chefer och experter påverkas – om de utsätts för ständig tidspress, onödig byråkrati och avbrott i arbetet.

Vilka faktorer påverkar engagemang och motivation på en arbetsplats? I en studie från Arbetshälsoinstitutet i Finland intervjuades 72 anställda och chefer. Personerna hade olika expert- och stöduppgifter inom vård, försäljning, banker och administration.

Undersökningen visar att tristessen kan bero på många olika faktorer och yttra sig på olika sätt. Man kan bli uttråkad också i ett arbete som är viktigt för en själv, om man inte får utföra det på ett meningsfullt sätt.

Tristessen på jobbet, eller arbetsledan som de finska forskarna kallar det, uppstod vid tre situationer:

1. När arbetet inte motsvarade de egna förväntningarna och resurserna – man körde fast, det blev slentrian och inte tillräckligt med utmaningar.

2. När arbetsmängden var för stor eller målsättning med arbetet inte upplevdes som meningsfull.

3. När arbetsrytmen stördes, t ex genom onödig byråkrati, kontroller, ständiga avbrott eller problem med arbetsfördelningen, som gjorde det omöjligt att utföra arbetet på ett meningsfullt sätt.

Forskarna menar att arbetsleda leder till passivisering, eftersom man inte får använda sina färdigheter på bästa möjliga sätt. Stressen ökar och arbetsförmågan minskar. Man börjar kanske överväga att byta arbetsplats.

? Att ibland vara uttråkad på jobbet är vanligt och ofarligt, förutsatt att det inte blir ett bestående tillstånd. Att känna sig uttråkad jämt och ständigt är en form av illabefinnande som ofta går oupptäckt, eftersom man är fysiskt närvarande men psykiskt frånvarande. I värsta fall handlar det om ett slöseri med resurser, både organisationens och den anställdes, säger forskaren Lotta Harju vid Arbetshälsoinstitutet.

Studien: ”An employee who was not there: a study of job boredom in white-collar work” har publicerats i tidskriften Personnel Review.