Äldreboenden kan inte kräva vaccinerad personal

Det kan finnas verksamheter där personalen måste vara vaccinerad.

I skånska Burlöv är det mer än fyra av tio anställda på äldreboenden som inte vill vaccinera sig mot covid-19. Men någon rätt att kräva vaccinering har inte arbetsgivarna.

Hur stort vaccinmotståndet är i Sverige vet vi ännu inte. Men på nätet finns det åtskilliga grupper för motståndare och nyligen uppmärksammades att 42 procent av de anställda på särskilda boenden i den skånska kommunen Burlöv har tackat nej till vaccinering.

Arbetsgivarorganisationen SKR konstaterar att man inte kan tvinga någon anställd att vaccinera sig, det skulle innebära ett påtvingat kroppsligt ingrepp som står i strid med grundlagen.
– Vi har ingen synpunkt på om man som anställd har vaccinationsskydd eller ej. Däremot är det önskvärt ur flera aspekter, exempelvis för personalförsörjningen och för att belastningen på vården ska minska, säger Tomas Björck, arbetsrättschef på SKR.

Tomas Björck

Däremot skulle det kunna bli aktuellt med vissa förändringar för personal som inte är vaccinerad, under en kortare tid, menar Tomas Björck.
– Det kan finnas delar i verksamheten där man behöver vara vaccinerad för att verksamheten ska kunna fortgå. Det kan innebära att man får jobba i en annan del av verksamheten. Men det sker i så fall inom ramen för anställningen.

Tomas Björck har dock svårt att se att frågan om personalförflyttningar skulle bli ett problem av stor omfattning i kommuner och landsting. På SKR:s hemsida skriver man också att det i nuläget inte finns ”rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare behöver behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade.”

Kan en arbetsgivarna göra något annat för att öka andelen i personalen som vill vaccinera sig?
– Det man skulle kunna göra är att så långt som möjligt underlätta det praktiska kring vaccineringen. Exempelvis att man får vaccinera sig på betald arbetstid.

Gällande vaccinmotståndet i Burlöv uppger kommunens socialchef Lars Wästberg till SVT att man arbetar ”aktivt med att försöka påverka dem som tackat nej och informera dem”.

//OSCAR MAGNUSSON

Läs mer om SKR:s rekommendationer kring vaccinationer.

Intresserad av att fördjupa dig i arbetsrätt? Läs mer om kursen Arbetsrätt 16 poäng.