1000 arbetsplatser ska inspekteras

Hotell är en av de branscher som Arbetsmiljöverket ska inspektera för att undersöka hur arbetsanpassningen fungerar. FOTO: Adobe Stock

KONTROLL Hur fungerar anpassningen av arbetsplatsen när arbetstagaren skadat sig? Det är en av de frågor som Arbetsmiljöverkets inspektioner på 1 000 arbetsplatser ska ge svar på.

Hotell- och logiverksamhet, fastighetsservice och tillverkning av gummi- och plastvaror är några av de branscher som från och med april kommer att få besök av Arbetsmiljöverket. Syftet är att kontrollera hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro och hur det står till med arbetsanpassningen.

– Arbetsgivarna har ett ansvar att anpassa arbetsplatsen om deras medarbetare har blivit sjukskrivna och inte kan utföra sitt arbete som vanligt. De ska också fånga upp ohälsa i förebyggande syfte innan något inträffar, förklarar Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Eric Storbjörk, Arbetsmiljöverket. Foto: Privat

Enligt myndigheten upplever ungefär en tredjedel av arbetstagarna i Sverige besvär på grund av sitt arbete. De utvalda branscherna tillhör de med störst problem med arbetsskador. Sammanlagt 1 000 arbetsplatser ska inspekteras. De första besöken görs före midsommar. Upptäcker inspektörerna brister och ställer krav på arbetsgivarna blir det nya besök. Eric Storbjörk räknar med att uppföljande besök och hela inspektionsinsatsen är klar i slutet av september.  

– Vårt mål är, som alltid, att få ökad efterlevnad av föreskrifterna. Försäkringskassan medverkar på några av inspektionerna för att stärka vår samverkan kring arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anpassning reviderades förra året och en inspektionsinsats är ett bra tillfälle att se om förändringarna har nått ut, påpekar Eric Storbjörk.

– När ryktet sprider sig att vi kommer är det många arbetsgivare som passar på att se över vad som gäller. Det här är ett bra tillfälle för oss att se till att arbetsgivarna har koll på det nya.

//KARIN NILSSON