Hur ofta ska man ha skyddsrond?

Hur ofta skall man ha skyddsrond?

SVAR: Skyddsrond bör man gå regelbundet enligt Arbetsmiljöförordningen. Sedan beror det på er verksamhets art, hur ofta det är motiverat. Många organisationer, t ex kontorsarbetsplatser, genomför skyddsrond en gång om året, men jag har också sett exempel från byggbranschen, där den samordningsansvariga förväntas gå skyddsrond minst var 14e dag.