Vem ska delta i skyddsrond?

Arbetsledaren är föräldraledig och hans ”försteman” som är vanlig anställd har blivit utsedd till ersättare. Skyddsombudet vill dock inte genomföra skyddsronden med ersättaren, utan hävdar att det enligt regelverket är arbetsledarens chef eller en annan arbetsledare som ska ta över ronden.
Finns det några regler som styr detta?

SVAR: Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Skyddsronden är en del av detta ansvar, och den ska alltså arrangeras av arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning som delegerats ansvar för arbetsmiljön. En anställd kan således inte vara ersättare. Förtydligande: I Du&jobbet 8/2014 angavs att skyddsrond ska ”arrangeras av arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning som delegerats ansvar för arbetsmiljön. En anställd kan således inte vara ersättare”. Björn Hammar, Teknikföretagen, påpekar att arbetsgivaren behåller ansvaret, men delegerar uppgifter (AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete, 6§), och kan ge en vanlig anställd uppdraget att genomföra skyddsrond, förutsatt bl a att denne har ”tillräcklig kompetens”.