Vem ska delta i skyddsrond?

Arbetsledaren är föräldraledig och hans ”försteman” som är vanlig anställd har blivit utsedd till ersättare. Skyddsombudet vill dock inte genomföra skyddsronden med ersättaren, utan hävdar att det enligt regelverket är arbetsledarens chef eller en annan arbetsledare som ska ta över…

Vem ska göra skyddsronden?

Ett skyddsombud och jag har ”fastnat” i en diskussion ang. vilka som ska delta i en skyddsrond. Normalt sett är detta inget problem utan då är det arbetsledaren på avdelningen och SO som gör ronden. Nu är dock arbetsledaren föräldraledig…

Skyddsombudet sköter sig inte!

Hur gör man om varken personalen eller arbetsgivaren har förtroende för skyddsombudet? Skyddsombudet jobbar heller inte för hela personalen utan sätter sina egna bekymmer i första rummet. Vad gör man? Vi har flera olika fackförbund på vår arbetsplats, men SFHL…

Vad gör vi med protokollet?

Jag undrar om ett skyddskommittéprotokoll är ett juridiskt dokument? Vad innebär det i sådana fall? Måste protokollet justeras eller räcker det med att arkivera det med endast vem som skrivit protokollet?

Kan jag ta en farlig buss ur trafik?

Jag är relativ ny som ombud och tycker jag får dåligt med info från sektionen, så här kommer två frågor: Jag kör buss i lokaltrafik åt en underentreprenör. Kan jag som skyddsombud ta en buss ur trafik, som är trafikfarlig, ex…

Vad har jag för rätt som skyddsombud?

Jag arbetar som skyddsombud på en mindre avdelning. En av tjänsterna bedrivs dock inne i en fabrik, avskild ifrån min avdelning. Inne i fabriken finns det också ett skyddsombud. Min chef vill nu att även jag ska rotera in på…

Jag hindras som skyddsombud!

Jag är huvudskyddsombud på ett företag med över hundra anställda. Engagemanget från övriga skyddsombud är lågt så jag drar det mesta själv.Dels är detta någon inbyggd tradition på företaget, dels gör skiftgången sitt till. Efter att ha kommit i konflikt…

När ska uppdraget som skyddsombud skötas?

Jag är ny som skyddsombud och undrar över hur tiden för uppdraget ska läggas. Jag har hamnat i en diskussion med min arbetsledare, som anser att jag ska ha ett fullspäckat schema även om jag är skyddsombud på skolan. Det…

Jag hindras som skyddsombud

Jag är huvudskyddsombud på ett företag med över hundra anställda. Engagemanget från övriga skyddsombud är lågt så jag drar det mesta av detta själv. Dels är detta någon inbyggd tradition på företaget, dels gör skiftgången sitt till. Efter att ha…