Vården är oense om jag ska jobba eller inte

Jag är sjukskriven av min läkare och får inte jobba, men företagshälsovården vill att jag skall göra det. Vad skall jag göra?

SVAR: Av din frågeställning framgår det att din sjukskrivande läkare och företagshälsovården är oense om du ska vara sjukskriven eller ej. Det bästa du kan göra är att be din sjukskrivande läkare tydligare skriftligen beskriva vad denne ser som orsak till att du inte kan jobba och framföra detta till företagshälsovården, som i sin tur får göra motsvarande. Dvs att tydligt beskriva vad det är de ser att du kan göra som din sjukskrivande läkare inte anser. Kanske är det så att din arbetsgivare kan erbjuda tillfälligt anpassade arbetsuppgifter under tiden för din sjukdom som gör att du ändå kan arbeta. Det är inte om du har en sjukdom eller ej som avgör om du behöver vara sjukskriven, utan din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter trots sjukdom. Ta diabetes som ett exempel – oftast kan man arbeta trots att man har sjukdomen.