Hur löser jag kravet på förstadagsintyg?

Jag har fått krav från arbetsgivaren om sjukintyg från första sjukdag. Det är dock inte så lätt att få tid hos läkare på en gång. Vi har inte tillgång till läkare på företagshälsovården. Vad gör man?

SVAR: I överenskommelsen om att du ska lämna förstadagsintyg bör det finnas angivet under vilken tidsperiod du ska lämna det, vart du ska vända dig för att få det, vem som där ska utfärda det, till vem det ska lämnas och vem som betalar det samt vad som händer när du får svårigheter med att få tid för ett förstadagsintyg. Förstadagsintyg kan utfärdas av primärvården lika väl som företagshälsovården. Vänd din fråga till din arbetsgivare och resonera med den hur ni ska lösa detta.